Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız...

Öğrenci başarısı, öğrencinin eğitim ve öğretim ortamında kazandığı, bilgi, beceri ve davranışlarda ortaya çıkar. Bu bilgi, beceri ve davranışlar öğrenme sonucunda gerçekleşir.
Öğrencinin toplumsal hayatı içerisinde yer alan ve aynı zamanda kişiliğinin oluşmasında rol oynayan, onun öğrenmesini ve bu öğrenme sonucunda okul başarısını belirleyen faktörlerden birinin de okul kültürü olduğu düşünülmektedir. Okul kültürü, eğitim ve öğretimi destekleyici nitelikte, bireysel öğrenme ve gelişme çabalarının özendiricisi olarak işlev görür ve  her bireyin farklılıkları göz önüne alınarak planlamalar yapılır.
İşte bizimde amacımız bu doğrultuda bireyler yetiştirmek.
Öğrencilerimiz evden sonra en çok vakit geçirdikleri okullarına gelirler. Ders programındaki derslere göre dersliklerde, yetenek sınıflarında veya spor salonunda bulunurlar.4.Dersten sonra okulumuzda pişen öğle yemeğimizi yerler ve öğle tenefüsünde birlikte vakit geçirmeyi sevdikleri arkadaşlarıyla oynarlar, kitap okurlar, aktif dinlenme yaparlar.
Hafta içi ve dışı sosyal etkinliklere katılarak kendilerini yetenek konusunda ifade edebilen, yetiştiren ,yarışmalara katılan özgüveni yüksek , sosyal birey olarak görmek istedğimizden tüm çocuklarımızı, bu konuda yetenek zümresi aktif olarak çalışmalar yaparlar.
Okul içi ve dışı faaliyetler yıl içerisinde akademik çalışma takvimindeki planlamaya göre uygulanır.
Tam gün eğitim-öğretim yapan okuldan çıkış zili ile okul servis araçlarıyla evlerine mutlu bir şekilde giderler.