Yeditepe Mahallesi No:386 Şahinbey/Gaziantep | 0(342) 360 37 50 | info@erdemkoleji.k12.tr
Kalite

Kalite Anlayışımız ve Belgelerimiz

 

 

 

 

 

 

Erdem Koleji, uluslararası standartlarda bir kurum inşa etme amacıyla “bilgi en büyük kalitedir” anlayışını benimsemiştir. Erdem Koleji kalite politikası, öğrencilerimize en iyi eğitim fırsatlarını sunar (girişimci ve yenilikçi bakış açısıyla hem Türkiye hem de Dünya toplumuna katkı sağlar, eğitim-öğretim sürecinde araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerini geliştirir. Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik kalite güvence mekanizmalarını tesis eder. İç ve dış paydaşların gereksinim ve geri bildirimlerini izler ve ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

Erdem Koleji Kalite Güvence Sistemi, vizyonu misyonu ile uyumlu strateji ve hedeflerine ulaştığının nicel ve nitel belirlenmesi amacıyla oluşturduğu mekanizmaları, değerlendirme süreçlerini, ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Kalite ve Strateji Geliştirme Birimi, kurumsal gelişmeyi sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme ve Hizmet içi Eğitim, Kalite Yönetimi başlıkları altında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumda yürütülen çalışmalara, Kalite Yönetim Sistemine ve Genel Müdürlük tarafından ön görülen konulara ilişkin araştırmaların yapılarak raporlaştırılması, gerekli durumlarda araştırma kapsamında kitapçık, broşür vb. hazırlanması Kalite ve Strateji Geliştirme Bölümünün faaliyet alanı kapsamında yer almaktadır.

 

Strateji Geliştirme ve Hizmet İçi Eğitim
Strateji Geliştirme kapsamında; Kurumun Stratejik Planında yer alan hedeflerin Kurumun Kalite Politikasını doğrular nitelikte olması, hedeflere ulaşılması için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilerek raporlandırılması çalışmaları yürütülmektedir. 

Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri kapsamında; kurum çalışanlarının, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve çalışanları kurumsal uygulamalardaki değişimler hakkında bilgilendirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Ayrıca, kurumda yeni göreve başlayan ve görev değişikliği olanlara yönelik oryantasyon ve Tamamlama Eğitimi ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme çalışmaları İnsan Kaynakları ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Kalite Yönetimi 
Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında; tüm kurum faaliyetlerinin TS-EN-ISO 9001 standardına uygun nitelikte yürütülmesi amacıyla kısım ve bölümlerdeki Kalite Sorumluları ile koordineli olarak çalışmaların takibi yapılmaktadır. Ayrıca, KYS Dokümanlarının dağıtımı, revizyonu, iptali, kayıtların saklanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.